Exercici a IB per No Col·legiats

Comunicació d'activitat professional per a no col·legiats
en CODNIB
 1. En base a l'article 4 de la Llei 4/2007 de 28 de març de Creació del Col · legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears CODNIB, per al'exercici de la professió de dietista-nutricionista a les Illes Balears és requisit imprescindible la incorporació al Col · legi oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears, sense perjudici del que disposa la legislació bàsica estatal. Així mateix, el article 7.3 dels Estatuts de CODNIB, indica que els i les professionals que exerceixin ocasionalment a la Comunitat Autònoma han de comunicar prèviament a aquest Col · legi, bé a través del Col · legi al qual figurin adscrits o personalment, les actuacions que realitzaran en Illes Balears, a fi de quedar subjectes a les competències d'ordenació, control deontològic i facultat disciplinària d'aquest Col · legi per la seva actuació en l'àmbit de les Illes Balears. Si aquestes dietistes-nutricionistes fixen en Illes Balears seu domicili professional únic o principal s'hauran d'incorporar a CODNIB. Així, han de notificar la seva intenció d'exercir la professió de dietista-nutricionista mitjançant l'enviament d'aquest formulari amb almenys 15 dies d'anterioritat a l'inici de la mateixa. La seva activitat estarà legalment reconeguda, una vegada rebi la notificació pertinent per part del Col · legi.
 2. Nº d'identificació
 3. Col·legi Oficial de D-N
  Campo obligatorio
 4. Nº Col.
  Campo obligatorio
 5. DADES PERSONALS
 6. Nom(*)
  Campo obligatorio
 7. Llinatges(*)
  Campo obligatorio
 8. Adreça(*)
  Campo obligatorio
 9. Numero
  Invalid Input
 10. Pis
  Invalid Input
 11. Porta
  Invalid Input
 12. Codigo(*)
 13. Telèfono(*)
  Campo obligatorio
 14. E-mail(*)
  campo obligatorio
 15. Població(*)
  Campo obligatorio
 16. Els arxius adjunts (pdf) només seran vàlids si contenen signatura digital, per exemple DNI electrònic. Si no disposa de signatura electrònica ha de fer l'enviament per correu postal a CODNIB.
 17. Copia DNI,NIEPasaporte
  Campo obligatorio
 18. DADES PROFESSIONALS
 19. Nom Empresa(*)
  Invalid Input
 20. Tipus d'Activitat(*)
 21. Descripció breu de l'activitat(*)
  Campo obligatorio
 22. Data d'inici(*)
  Campo obligatorio
 23. Data Fin.(*)
  Campo obligatorio
 24. Adreça Prof.(*)
  Campo obligatorio
 25. Codigo
  Campo obligatorio
 26. Població(*)
  Campo obligatorio
 27. Telèfono(*)
  Campo obligatorio
 28. E-Mail
  Campo obligatorio
 29. DECLARO SOTA JURAMENT. No estar inhabilitat o inhabilitada, ni suspès o suspesa, per l’exercici professional de Dietista-Nutricionista, per sentència judicial ferma o per sanció disciplinària a altre col•legi professional. Si arribat el cas, es requereixen dades per la comprovació d’aquesta declaració, es compromet a aportar la corresponent documentació que així ho certifiqui.
 30. dec1(*)
  Campo obligatorio
 31. DECLARO SOTA JURAMENT. Estar al corrent de les seves obligacions davant aquest o altres col•legis professionals. Si arribat el cas, es requereixen dades per la comprovació d’aquesta declaració, es compromet a aportar la corresponent documentació que així ho certifiqui.
 32. dec2(*)
  Campo obligatorio
 33. Teniu una assegurança de responsabilitat civil professional?
 34. (*)
  Campo obligatorio
 35. Introdueix el codi(*)
  Introdueix el codi
  Campo obligatorio
FaLang translation system by Faboba