Exercici a IB per No Col·legiats

inici d'activitat
 1. En base a l'article 4 de la Llei 4/2007 de 28 de març de Creació del Col · legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears CODNIB, per al'exercici de la professió de dietista-nutricionista a Balears és requisit imprescindible la incorporació al CODNIB, sense perjudici del que disposa la legislació bàsica estatal. Així mateix, el article 7.3 dels Estatuts de CODNIB, indica que els i les professionals que exerceixin ocasionalment a la Comunitat Autònoma han de comunicar prèviament a aquest Col · legi, bé a través del Col · legi al qual figurin adscrits o personalment, les actuacions que realitzaran en Illes Balears, a fi de quedar subjectes a les competències d'ordenació, control deontològic i facultat disciplinària d'aquest Col · legi per la seva actuació en l'àmbit de les Illes Balears. Si aquestes dietistes-nutricionistes fixen en Illes Balears seu domicili professional únic o principal s'hauran d'incorporar a CODNIB. Així, han de notificar la seva intenció d'exercir la professió de dietista-nutricionista mitjançant l'enviament d'aquest formulari amb almenys 15 dies d'anterioritat a l'inici de la mateixa. La seva activitat estarà legalment reconeguda, una vegada rebi la notificació pertinent per part del Col · legi.
 2. Nº d'identificació
 3. Col·legi Oficial de D-N
  Campo obligatorio
 4. Nº Col.
  Campo obligatorio
 5. DADES PERSONALS
 6. Nom(*)
  Campo obligatorio
 7. Llinatges(*)
  Campo obligatorio
 8. Adreça(*)
  Campo obligatorio
 9. Numero
  Invalid Input
 10. Pis
  Invalid Input
 11. Porta
  Invalid Input
 12. Codigo(*)
 13. Telèfono(*)
  Campo obligatorio
 14. E-mail(*)
  campo obligatorio
 15. Població(*)
  Campo obligatorio
 16. Arxius adjunts
 17. Copia DNI,NIEPasaporte(*)
  Campo obligatorio
 18. DADES PROFESSIONALS
 19. Nom Empresa(*)
  Invalid Input
 20. Tipus d'Activitat(*)
 21. Descripció breu de l'activitat(*)
  Campo obligatorio
 22. Data d'inici(*)
  Campo obligatorio
 23. Data Fin.(*)
  Campo obligatorio
 24. Adreça Prof.(*)
  Campo obligatorio
 25. Codigo
  Campo obligatorio
 26. Població(*)
  Campo obligatorio
 27. Telèfono(*)
  Campo obligatorio
 28. E-Mail
  Campo obligatorio
 29. DECLARO DE FORMA RESPONSABLE. No estar inhabilitat o inhabilitada, ni suspès o suspesa, per l’exercici professional de Dietista-Nutricionista, per sentència judicial ferma o per sanció disciplinària a altre col•legi professional. Si arribat el cas, es requereixen dades per la comprovació d’aquesta declaració, es compromet a aportar la corresponent documentació que així ho certifiqui.
 30. dec_1(*)
  Campo obligatorio
 31. DECLARO DE FORMA RESPONSABLE. Estar al corrent de les meves obligacions davant aquest o altres col•legis professionals. Si arribat el cas, es requereixen dades per la comprovació d’aquesta declaració, es compromet a aportar la corresponent documentació que així ho certifiqui.
 32. dec2(*)
  Campo obligatorio
 33. Teniu una assegurança de responsabilitat civil professional?
 34. (*)
  Campo obligatorio
 35. Vol rebre el nostre butlletí de notícies sobre la professió o temes relacionats amb la nutrició i dietètica?
 36. (*)
  Campo obligatorio
 37. Requereix obrir i llegir per continuar
 38. Consento Tractament dades en termes exposat(*)
  Debes abrir el documento para continuar con la suscripción
 39. Requereix obrir i llegir per continuar
 40. Document llegit(*)
  Debes abrir el documento para continuar con la suscripción
 41. Introdueix el codi(*)
  Introdueix el codi
  Campo obligatorio
FaLang translation system by Faboba