BENVINGUDA

El Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears CODNIB, es constitueix a l'empara de la Llei 4/2007 de 28 de març de Creació del Col·legi Oficial de Dietistes Nutricionistes de les Illes Balears.

CODNIB agrupa professionals sanitaris experts en alimentació, nutrició i dietètica, per a la qual cosa els capacita com a dietistes-nutricionistes la seva titulació universitària en Nutrició Humana i Dietètica, tal i com es recull a la Llei 44/2003 de 21 de novembre d'Ordenació de Professions Sanitàries.

CODNIB, com a corporació de dret públic i en base a l'article 5.2 dels seus Estatuts (BOIB núm.40, de 22 de març de 2008) assumeix, en l'àmbit territorial de Illes Balears, totes les competències i funcions per a complir els seus objectius de cooperació en la salut pública, ordenació de l'exercici professional de la Nutrició Humana, Dietètica i Alimentació, i la garantia de l'exercici ètic i de qualitat de la professió.

Així, l'exercici de la professió de dietista-nutricionista a les Illes Balears i en base a l'article 4 de la Llei 4/2007 de 28 de març de Creació del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de Illes Balears, queda regulat des d'aquesta Corporació.

Amb la confiança de poder atendre les necessitats dels dietistes-nutricionistes col·legiats i promoure l'adequat exercici de la Nutrició Humana i Dietètica a la nostra comunitat.

Manuel Moñino Gómez

President del Col·legi Oficial de Dietistess-Nutricionistes de les Illes Balears.

 

FaLang translation system by Faboba