Estatuts

Estatuts del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears (CODNIB)

Títol I. Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears (CODNIB)

Article 1. Normes generals

1.1. Aquests Estatuts tenen per objecte regular l’organització del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears (CODNIB) —d’ara endavant Col·legi o CODNIB— d’acord amb allò que s’estableix a les disposicions legals sobre la seva creació i de conformitat amb la legislació vigent sobre col·legis professionals.

1.2. Els principis essencials de la seva estructura són la igualtat dels seus membres i la democràcia en l’organització i el funcionament, que inclouen l’elecció democràtica dels òrgans de govern i l’adopció dels acords per majoria.

La voluntat del Col·legi és dotar els dietistes-nutricionistes d’una institució que, tot vetlant per d’interès públic, representi i defensi els seus interessos, i també representar l’exercici de la professió i contribuir a promoure en la societat el dret a la salut i a una assistència sanitària de més qualitat.

1.3. Pel que fa als aspectes institucionals i corporatius, el Col·legi s’ha de relacionar amb la conselleria competent en matèria de col·legis professionals. Pel que fa als aspectes de caràcter sectorial i relatius a la professió, s’ha de relacionar amb la conselleria competent en matèria sanitària.

1.4. El Col·legi pot establir acords de reciprocitat i cooperació amb altres col·legis professionals, associacions de qualsevol naturalesa i societats científiques qualsevol quin sigui el seu àmbit territorial, com també amb el Consell General de Dietistes-Nutricionistes d’Espanya, quan n’hi hagi.

1.5. El Col·legi pot establir amb els organismes professionals estrangers i internacionals les relacions que, dins el marc de la llei, consideri convenients, i col·laborarà amb les autoritats competents de la Unió Europea per millorar la supervisió de les activitats dels i les col·legiades.

1.6. Amb la finalitat d’assegurar un funcionament col·legial adequat i fer-ho de la manera més pràctica possible, la Junta de Govern pot proposar que l’Assemblea General aprovi un reglament de règim intern.

Article 2.Naturalesa del Col·legi

  

Attachments:
Download this file (BOE LEY CODNIB_18421-18422.pdf)BOE LEY CODNIB_18421-18422.pdf[ ]53 kB
FaLang translation system by Faboba