Exercici a IB per No Col·legiats

inici d'activitat

En base a l'article 4 de la Llei 4/2007 de 28 de març de Creació del Col · legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears CODNIB, per al'exercici de la professió de dietista-nutricionista a Balears és requisit imprescindible la incorporació al CODNIB, sense perjudici del que disposa la legislació bàsica estatal. Així mateix, el article 7.3 dels Estatuts de CODNIB, indica que els i les professionals que exerceixin ocasionalment a la Comunitat Autònoma han de comunicar prèviament a aquest Col · legi, bé a través del Col · legi al qual figurin adscrits o personalment, les actuacions que realitzaran en Illes Balears, a fi de quedar subjectes a les competències d'ordenació, control deontològic i facultat disciplinària d'aquest Col · legi per la seva actuació en l'àmbit de les Illes Balears. Si aquestes dietistes-nutricionistes fixen en Illes Balears seu domicili professional únic o principal s'hauran d'incorporar a CODNIB. Així, han de notificar la seva intenció d'exercir la professió de dietista-nutricionista mitjançant l'enviament d'aquest formulari amb almenys 15 dies d'anterioritat a l'inici de la mateixa. La seva activitat estarà legalment reconeguda, una vegada rebi la notificació pertinent per part del Col · legi.
Nº d'identificació
Campo obligatorio

Campo obligatorio

DADES PERSONALS
Campo obligatorio

Campo obligatorio

Campo obligatorio

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Campo obligatorio

campo obligatorio

Campo obligatorio

Arxius adjunts
Campo obligatorio

DADES PROFESSIONALS
Invalid Input

Campo obligatorio

Campo obligatorio

Campo obligatorio

Campo obligatorio

Campo obligatorio

Campo obligatorio

Campo obligatorio

Campo obligatorio

DECLARO DE FORMA RESPONSABLE. No estar inhabilitat o inhabilitada, ni suspès o suspesa, per l’exercici professional de Dietista-Nutricionista, per sentència judicial ferma o per sanció disciplinària a altre col•legi professional. Si arribat el cas, es requereixen dades per la comprovació d’aquesta declaració, es compromet a aportar la corresponent documentació que així ho certifiqui.
Campo obligatorio

DECLARO DE FORMA RESPONSABLE. Estar al corrent de les meves obligacions davant aquest o altres col•legis professionals. Si arribat el cas, es requereixen dades per la comprovació d’aquesta declaració, es compromet a aportar la corresponent documentació que així ho certifiqui.
Campo obligatorio

Teniu una assegurança de responsabilitat civil professional?
Campo obligatorio

Vol rebre el nostre butlletí de notícies sobre la professió o temes relacionats amb la nutrició i dietètica?
Campo obligatorio

Debes abrir el documento para continuar con la suscripción

Debes abrir el documento para continuar con la suscripción

Invalid Input

FaLang translation system by Faboba